Plakat Łódzkich Wystaw - wrzesień 2011

plakat_spl 18/09/2011 Wystawy Krajowe i Klubowe, Łódź - BLACK ANGEL Illa Kuvianartok - Maggie widnieje na plakacie łódzkich wystaw, odbywających się we wrześniu 2011. Obok Togiaka - plakat Wystawy Klubowej Szpiców z 2009r - jest naszą drugą malamutką, która propaguje łódzkie wystawy!

 

 


Zobacz zdjęcia - więcej

gb 118/09/2011 National and Club Shows, Łódź - BLACK ANGEL Illa Kuvianartok - Maggieis on the posterof shows in Lodz, September2011. Like Togiak- posterofSpitzClub Show2009- isour secondalaskan malamute, whichpromotesshows in Lodz!

new pictures - see more

de 118/09/2011 Wystawy Krajowe i Klubowe, Łódź - BLACK ANGEL Illa Kuvianartok - Maggiebefindet sichauf dem PlakatvonLodzerAusstellungen, die sichim September 2011stattfanden.NebenTogiak- PlakatvonSpitzClub Show2009 - sie ist unsere zweiteAlaskan Malamute, dieAusstellungen in Lodz promoviert!

neue Bilder - mehr