CAC Włocławek 2011

Black_Angel_Ik_Maggie_s13_smallpl 04/09/2011 CWC Włocławek - po raz pierwszy w klasie młodzieży w wieku 10-miesięcy BLACK ANGEL Illa Kuvianartok zdobywa: 1*dsk, Zw. Mł. NJwR, BOB i IV BOG!!!! Jesteśmy bardzo dumni z naszej Maggie!
Sędzia: M. Bork-Grabkowski

 

 
gb 04/09/2011 CAC Show Włocławek, Poland - Black Angel Illa Kuvianartok first time in junior class in age of 10 months she won: 1^Exc., Junior Winner, Junior BOB, BOB and BOG IV!!! We are very happy and proud of our Maggie!!! Thank to Judge: M. Bork-Grabkowski

 

de 04/09/2011 NHA Włocławek, Polen - Black Angel Illa Kuvianartok startete zum ersten Mal in der Jugendklasse and sie hat im Alter von 10 Monate 1*V,Jugendsieger, Jugend BOB, BOB und IV BOG gewonnen! Wir sind sehr stolz auf unsere Maggie! Richter:M. Bork-Grabkowski