CAC Kalisz

30438_1309938556546_1473078371_30732041_5319970_npl CAC Kalisz (Sędzia:E.Stolarska, PL)
TENDER SHADOW OF Illa Kuvianartok FCI odnosi wielki sukces w klasie młodzieży zdobywając w wieku 14 miesięcy 1^dsk, Zw.Młodzieży, Junior BOB, BOB, IVBOG!!! Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy Kasi i Tomkowi!!


gb CAC Kalisz (Sędzia:E.Stolarska, PL)
TENDER SHADOW OF Illa Kuvianartok FCI won in young class 1^exc, Junior CAC, Junior BOB, BOB, IVBOG!!!. This is the big and great success for a such a young dog - he is almost 14 months old. We are very proud of him!!

de CAC Kalisz (Sędzia:E.Stolarska, PL)
TENDER SHADOW OF Illa Kuvianartok FCI hat in der Jugendklasse V1, Junior CACA, Junior BOB, BOB, IVBOG!!! gewonnen! Das ist ein auβergewöhnlicher Erfolg für einen so jungen Hund - er ist fast 14 Monate alt!!! Wir sind sehr stolz auf ihn!!!!