SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KLUBOWA - Rosja

asya1pl SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KLUBOWA - Rosja
The Blue IceQueen of IK ( Togiak & Gina) - na wystawie specjalistycznej w klasie młodzieży 1^dsk. Zw. Młodzieży, JuniorBOB, BISS Junior III, Młodzieżowy Champion Klubu Rosji!!!


gbThe Blue IceQueen of IK - on the Specialty Club Show in junior class got 1^Exc., Juniorwinner, JuniorBOB, BISS Junior III, Club Junior Champion of Russia!!! Ludmila i Alexey congratulations!!!

de The Blue IceQueen of IK- auf der Spezialistischen Club Asstellung in der Jugendklasse hat 1^V. Juniorsieger, JuniorBOB, BISS Junior III, Club Junior Champion of Russia gewonnen. Ludmila i Alexey herzliche Gratulationen!!