CAC Moskva

maggiemoscow1pl Moskwa, Rosja - dziewięciomiesięczna The Blue IceQueen of IK - na swojej pierwszej wystawie w klasie młodzieży 1^dsk. Zw. Młodzieży, Junior BOB i BOB!!!
Ludmila i Alexey gratulujemy!!!

 


gb Moscow, Russia - in age of 9th mounths The Blue IceQueen of IK - on her first show in junior class got 1^exc. Junior CAC, Junior BOB i BOB!!! Ludmila i Alexey congratulations!!!

de Moscow, Russland - im alter von 9 Monate The Blue IceQueen of IK - auf ihrer ersten Asstellung in der Jugendklasse hat 1^V. Junior CACA, Junior BOB i BOB!!! gewonnen. Ludmila i Alexey herzliche Gratulationen!!!